И-Майл шалгах Холбоо барих

Оосорлогч, дохиочны эрх сунгах, олгох сургалт явагдлаа.

2017 оны 03 сарын 29-31-нд  ӨЗМ-ын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчид, цех бүрийн ӨЗМ-ын аюулгүй ажиллагаа, БББ-ыг хариуцагчид, оосорлогч дохиочны эрх бүхий ажилтнууд, оосорлогч дохиочны эрх  сунгах, олгох сургалт гэрээний дагуу явагдлаа.

Сургалтын зорилго:

         ӨТММ -ын аюулгүй ажиллагаа, ашиглалтын явцад учирч болох аюул ослын эрсдлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх цогц арга зүйд суралцуулах, ур чадвар хандлагыг эзэмшүүлэхэд оршино.

Агуулга:

 • Өргөн тээвэрлэх машин механизм түүний ангилал, төрөл
 • ӨТММ-ын ашиглалт ӨТММ-ын ачаа оосорлох хэрэгсэл, тэдгээрт тавигдах шаардлага 
 • Хүн болон ачаа зөөврийн лифтүүд, тэдгээрийн ашиглалт аюулгүй ажилллагаа
 • Хүн болон ачаа өргүүрүүд, тэдгээрийн ашиглалт аюулгүй ажиллагаа
 • Ачаа өргөх краны зам, түүнд тавигдах шаардлага
Оосорлогчийн эрх олгох ба сунгах сургалтанд:
 • Оосорлогчийн тухай ерөнхий ойлголт
 • Оосорлогчийн ахлагч  хэдийд томилох вэ?
 • Оосорлогчийн эрх
 • Оосорлогчийн үүрэг
 • Оосорлогч хүний хориглох зүйл
 • Оосорлох хэрэгслэл ба түүний бүтэц төрөл
 • Ган татлаганы оосор
 • Гинжин оосор
 • Ган татлагын бүтэц
 • Олон оосор уяа татлага
 • Ачаа оосорлох тусгай хэрэгслүүд
 • Оосорлох хэрэгслийн журам
 • Ачаа түүний ангилал
 • Ачаа оосорлох хэрэгслийн ашиглалт, сонголт
 • Ачааны жин тодорхойлох

Сургалт 14 цагийн хичээлийг 140 хүнд лекц-семинар Powerpoint программ дээр зааж, анимейшн видео дүрс бичлэг ашиглан, гарын авлагыг электро, цаас хэлбэрээр тараан явууллаа. Сургалтанд хамрагдсан ажилтнуудад үнэмлэхийг стандарт шаардлагын дагуу шинэчилж олгоно.

 

Шалгалтын тест:

 1. 1.    ӨЗМ-ын аюулгүй ажиллагааны хяналт хариуцагчид, цех бүрийн ӨЗМ-ын аюулгүй ажиллагаа, БББ-ыг хариуцагчийн шалгалтын тест
 1. 2.    Оосорлогч дохиочны давтан , эрх олгох  шалгалтын тестүүдийг  боловсруулан бэлтгэж шалгалтуудыг авлаа.                                 

 

СХМ Т.УУГАНЦЭЦЭГ
2017-04-05
ХАЙЛТ
ШИНЭ МЭДЭЭ
Эрдэнэт ДЦС-ийн танилцуулга
Ярилцлага