И-Майл шалгах Холбоо барих

ЦАЙНЫ ГАЗРЫН ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

“ЭРДЭНЭТИЙН ДЦС” ТӨХК-ИЙН АЖИЛЧДЫН ЦАЙНЫ ГАЗРЫН ТҮРЭЭСЛЭГЧИЙГ
СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЗАР

2022 оны 02-р сарын 07-ны өдөр

1.    Түрээслүүлэх эд хөрөнгийн танилцуулга:

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газрын 2021 оны 12 дугаар сарын 02-ны өдрийн 538 дугаарын тогтоолоор батлагдсан ‘’Төрийн өөрийн өмчийн эд хөрөнгийн түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах тухай’’-ыг үндэслэн Орхон аймаг, Баян-Өндөр сумын Баянцагаан багт байрлах “ЭДЦС’’ ТӨХК-ийн ажиллагсдын цайны газрын зориулалтаар 426,9м2 талбайг түрээслэх түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах шалгаруулалтыг зарлаж байна.

2.    Сонгон шалгаруулалтын ерөнхий мэдээлэл:

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах эцсийн хугацаа:

2022 оны 02-р сарын 24-ны өдрийн 11.00 цагаас өмнө хүлээн авна.

Материал хүлээн авах хаяг:

“ЭДЦС” ТӨХК-ийн өөрийн байр, 401 тоот өрөөнд битүүмжлэн ирүүлнэ.

Материал нээх хугацаа, хаяг, байршил

2022 оны 02-р сарын 24-ны өдрийн 1130 цагт “ЭДЦС” ТӨХК-ийн өөрийн байр, 407 тоотод нээнэ.

Эд хөрөнгө түрээслэх үнийн доод хэмжээ

1 метр/кв-ыг түрээслэх доод үнэ 6,000 /зургаа мянга/-н төгрөг байна. Тоног төхөөрөмжийн жилийн түрээс тухайн хөрөнгийн үнийн дүнгийн 10 хувиас хэтрэхгүй байна.
1 м/кв-ыг түрээслэх доод үнээс бага үнийн санал ирүүлсэн оролцогчийн материалыг үнэлгээнээс хасч тооцно.

Түрээслэгч үйл ажиллагаа эрхэлэхэд шаардлагатай тусгай зөвшөөрөл, бусад мэдээлэл

1.   Нийтийн хоолны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх ба энэ салбарт 3-аас дээш жил ажилласан байх
2.   Энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг эрхэлж байсныг тодорхойлох гэрээ болон бичиг баримтууд
3.   Одоо ажиллаж байгаа бол тус газрын хаяг, мэдээллийг тодорхой ирүүлэх
4.   Нэг дор 300-аас дээш хүнд үйлчилж байсан туршлагатай байх ба нотлох баримтын хамт ирүүлэх
5.   Үндсэн ажилтны тоо 9-өөс дээш байх
6.   2020, 2021 оны аль нэг жилийн борлуулалтын орлого 200 сая төгрөгөөс багагүй байна.

Түрээслэгчийг сонгон шалгаруулах заавар

1.    Материалын бүрдэл /15 оноо/
2.    Туршлага /15 оноо/
3.    Ажиллах хүчний чадвар /20 оноо/
4.    Санхүүгийн чадвар /25 оноо/
5.    Түрээслэх үнийн санал /25 оноо/ 

Оролцогчийн бүрдүүлж ирүүлэх материал

1.   Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар /нотариат/
2.   НӨАТ төлөгчийн гэрчилгээний хуулбар /нотариат/
3.   Эрх бүхий байгууллагаас олгосон үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл /нотариат/
4.   Өмнө нь хийж гүйцэтгэж байсан ижил төстэй ажил болон компанийн  болон үйл ажиллагааны танилцуулга
5.   Нийтийн хоолны салбарт 3 болон түүнээс дээш жил үйл ажиллагаа явуулсан туршлагатай байх
6.   Санхүүгийн чадварыг нотлох баримт 2020, 2021 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан
7.   Татварын тодорхойлолт /цахим системээс сонгон шалгаруулалт зарласан өдрөөс хойш авсан байх/
8.   Нийгмийн даатгалын тодорхойлолт /НД7, НД8 маягтыг ТҮЦ машинаас авсан байх/
9.    Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний ажиллагсад нь эрүүл мэндийн шинжилгээнд хамрагдсан байх ба ажилласан жил, туршлагын мэдээллийг бэлтгэж ирүүлэх
10. Ажиллах хүчний мэргэжлийн диплом, үнэмлэх зэргийг нотариатаар батлуулж ирүүлэх
11. Сүүлийн 2 жилийн хугацаанд харъяа аймаг, дүүргийн мэргэжлийн хяналтын газарт өгсөн хоолны дээжийн шинжилгээний хариу бичиг, баримт
12. Нийтийн хоолны чиглэлийн технологийн карт, баримт бичиг
13. Хоолны цэс, үнийн санал /иж бүрдлийн хоол гаргах боломжтой байх/
14. Талбай болон үндсэн хөрөнгө түрээслэх үнийн санал
15. Үнийн саналын дагуу 1 сарын түрээсийн төлбөртэй дүйцэхүйц барьцаа байршуулах боломжтойг нотолсон баримт

Нэмэлт мэдээлэл

1.    Удирдлага, зохион байгуулалтаар ханган, түрээслүүлэгчтэй холбогдож ажиллах шийдвэр гаргах түвшний хүн ажлын цагаар байрлаж ажиллах боломжтой байх.
2.    Ус, дулааны төлбөрөөс бүрэн чөлөөлнө.
3.    Цахилгааныг сард 3000 кв хүртэл 0 төгрөгөөр тооцно.
4.    Өдөрт дундажаар 320 орчим хүн үйлчлүүлнэ.
5.    Үйл ажиллагаа явуулах тоног төхөөрөмжтэй /ирж танилцах/
6.    Жилийн борлуулалтын орлого 310-330 сая төгрөг

3.    Сонгон шалгаруулалтад оролцогчдод өгөх нэмэлт мэдээлэл

- Оролцогч нь сонгон шалгаруулалтын материалыг тогтоосон хугацаанд, бүрэн бүрдүүлж битүүмжлэн ирүүлнэ. Бүрдүүлсэн материалын жагсаалтыг дугтуйны гадна талд бичсэн байна.
- Оролцогч нь зард заасан хугацаанд материалаа өөрийн биеэр эсхүл итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр дамжуулан түрээслүүлэгчийн бичиг хэргийн ажилтанд хүлээлгэн өгнө.
- Оролцогч нь сонгон шалгаруулалтыг нээхээс өмнө татгалзах саналаа ирүүлж болно.
- Сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаатай холбоотой гомдлыг сонгон шалгаруулалт зохион байгуулснаас хойш ажлын 3 хоногийн дотор захиалагч байгууллагат гаргана.
- Сонгон шалгаруулалтад ирүүлсэн материалын үнэн зөвийг оролцогч тал бүрэн хариуцна.

4.    Түрээслүүлэх хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Түрээслүүлэх хөрөнгийг өмч эзэмшигч ‘’Эрдэнэтийн ДЦС’’ ТӨХК-ийнн байранд ирж үзэж болох бөгөөд сонгон шалгаруулалтын заавар, бүртгэх хугацаа, хөрөнгийн талаарх мэдээллийг 7035-3168 утсаар болон erdenetpp.energy.mn цахим хуудаснаас авах ба info@erdenetpp.energy.mn хаяг руу асуух зүйлээ илгээнэ үү.

5.    Хаяг: Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг, “Эрдэнэтийн ДЦС” ТӨХК өөрийн байр, 1 давхар, Ажилчдын цайны газар.

6.    Холбогдох мэргэжилтэн: Б.Сонормаа /ХААХ-ийн ажилтан/

7.    Холбоо барих утас: 8811-7196, info@erdenetpp.energy.mn

-oOo-


 

ХАЙЛТ
ШИНЭ МЭДЭЭ
Эрдэнэт ДЦС-ийн танилцуулга