И-Майл шалгах Холбоо барих

Ажилтнуудын эрүүл мэндийг дэмжих чиглэлээр хийсэн ажлууд

1.    Компаний ажилтнуудын эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор эрүүл мэндийн үзлэгийг тогтмол хийж эрүүл мэндийн зөвлөгөө өгч,  эмийн болон нөхөн сэргээх физик эмчилгээнд хамруулж өвчлөлөөс сэргийлж ажилласан.

2.    Ажлын байран дахь тоос, шуугиан, гэрэлтүүлэг, температур, чийглэгийг 7 хоногт 1 удаа

3.    Ажилтнуудын эрүүл мэндийн сургалтыг коронавирусын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор 8-аас доош хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр 4м2 талбайд 1 хүн оногдохоор хуваарилан халдваргүйтэл хамгаалалтын дэглэмийг сахин батлагдсан сэдвийн дагуу 450 ажилтанд мэргэжлээс шалтгаалах өвчлөлөөс урьдчилан  сэргийлэх, эмнэлгийн анхан шатны тусламж үзүүлэх тухай мэдлэг олгох сургалтыг зохион байгуулсан.

4.    Короновирусын халдвараас урьдчилан сэргийлж ажилтнуудыг халдвар илрүүлэх  шинжилгээнд бүрэн хамруулж, халдварын эсрэг дархлал тогтоох  вакцинд 4-р сарын 6-ны өдөр 1-р тун, 5-р сарын  30-ны өдөр  вакцины 2-р тунд ажилтнуудыг 99,8% хамруулсан.

ХАЙЛТ
ШИНЭ МЭДЭЭ
Эрдэнэт ДЦС-ийн танилцуулга
Ярилцлага