И-Майл шалгах Холбоо барих

НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ЗАР

НЭЭЛТТЭЙ ДУУДЛАГЫН ХУДАЛДААНЫ ЗАР

 

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газрын 2020 оны 02-р сарын 18-ны өдрийн 46 тоот тогтоолын дагуу “ЭДЦС” ТӨХК-ийн эзэмшилд буй “ПАЗ-32054” автобус 2 ширхэг хөрөнгийг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.

1.    Дуудлага худалдааны ерөнхий мэдээлэл

Хэлбэр

Нээлттэй

Гэрээний зүйл

1.    ПАЗ-32054 автобус /ОХУ-д үйлдвэрлэсэн, 2005 онд ашиглалтанд орсон, нийт гүйлт 376,000 км, улсын дугаар 02-31 ОРА,  арлын дугаар 50001989, ажилчдын ээлжийн автобусанд ашиглагдаж байсан/

2.     “ПАЗ-32054” автобус /ОХУ-д үйлдвэрлэсэн, 2005 онд ашиглалтанд орсон, нийт гүйлт 366,500 км, улсын дугаар 02-32 ОРА,  арлын дугаар 51004975, 50001905, ажилчдын ээлжийн автобусанд ашиглагдаж байсан/

Дуудлага худалдаа болох хугацаа

2020 оны 05-р сарын 13-ний өдрийн Баасан гараг, 14.00 цагт

Дуудлага худалдаа болох газар

Орхон аймаг, Баян-Өндөр сум, Баянцагаан баг, “Эрдэнэтийн ДЦС” ТӨХК-ийн байр, Захиргааны байр, 3 давхар, сургалтын өрөө, 310 тоот.

Худалдах доод үнэ

1.    ПАЗ-32054 автобус

Худалдах доод үнэ:  1,800,000 /нэг сая найман зуун мянга/-н төгрөг

2.     “ПАЗ-32054” автобус

Худалдах доод үнэ:  1,800,000 /нэг сая найман зуун мянга/-н төгрөг

Дэнчингийн хэмжээ

1.    ПАЗ-32054 автобус

Дэнчингийн хэмжээ:  450,000 /дөрвөн зуун тавин мянга/-н төгрөг

2.    “ПАЗ-32054” автобус

Дэнчингийн хэмжээ:  450,000 /дөрвөн зуун тавин мянга/-н төгрөг

Ялсан этгээдийг тогтоох журам

Үнэ хаялцан ялагч нь хамгийн өндөр үнэ санал болгосон этгээд байна.

Худалдах, худалдан авах гэрээний ерөнхий нөхцөл

Гэрээг ажлын 3 хоногийн дотор байгуулна. Худалдан авагч нь дуудлага худалдан авсан эд хөрөнгийн үнийг 14 хоногийн дотор төлнө.

Дэнчинг байршуулах данс

Хүлээн авагч хуулийн этгээд: “Эрдэнэтийн ДЦС” ТӨХК

Дансны дугаар: 1304 0002 4491 /Төрийн банк/

Дансны нэр: “Эрдэнэтийн ДЦС” ТӨХК

 

2.    Дуудлагын худалдаанд хүсэлт ирүүлэх, оролцогчийг бүртгэх

Дуудлагын худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягтыг зөв, цэвэр бөглөж, дэнчин төлснийг нотлох баримт, иргэний үнэмлэх /хуулийн этгээдийн хувьд улсын бүртгэлийн гэрчилгээ/-ний хуулбарын хамт 2020 оны 05-р сарын 13-ний өдрийн 13.30 цаг хүртэл “Эрдэнэтийн ДЦС” ТӨХК-ийн Захиргааны байр 423 тоот өрөөнд хүлээн авна. Хугацаа хоцорсон хүсэлтийг хүлээн авч бүртгэх, үнэ хаялцуулах ажиллагаанд оролцуулах боломжгүйг анхаарна уу.

3.    Худалдах хөрөнгийн талаар мэдээлэл авах

Дуудлагаар худалдах хөрөнгийг өмч эзэмшигч “Эрдэнэтийн ДЦС” ТӨХК-ийн өөрийн байранд ирж үзэж болох ба хөрөнгийн талаарх мэдээллийг 9903-1015,  дуудлага худалдаа зохион байгуулахтай холбоотой мэдээлэл болон оролцох хүсэлтийн маягтыг 9906-7312 утсаар тус тус лавлана уу. 
ХАЙЛТ
ШИНЭ МЭДЭЭ
Эрдэнэт ДЦС-ийн танилцуулга
Ярилцлага