И-Майл шалгах Холбоо барих

ХҮНИЙ НӨӨЦ, НУУЦ ХАМГААЛАХ АЖИЛТНЫ 2020 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛД ХИЙГДСЭН АЖЛЫН ТОВЧ ТАЙЛАН

ХАЙЛТ
ШИНЭ МЭДЭЭ
Эрдэнэт ДЦС-ийн танилцуулга
Ярилцлага