И-Майл шалгах Холбоо барих

Сургалт зохион байгуулагдав.

 

“ҮАБ-ын тухай ойлголт, чиг үүрэг, үзэл баримтлал, эрчим хүчний салбарын аюулгүй байдал,
тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэлтэй харьцах аюулгүй ажиллагаа” сэдэвт сургалт зохион байгуулсан тухай

ҮАБЗ-ын ажлын албанаас өгсөн зөвлөмжийн дагуу манай компани ҮАБ-ын чиг үүрэг үзэл баримтлал, эрчим хүчний салбарын аюулгүй байдал, тэсэрч дэлбэрэх бодис, тэсэлгээний хэрэгсэлтэй харьцах аюулгүй ажиллагааны талаар нийт 164 ажилтнуудад 12 дугаар сарын 20-ны  өдөр 15.30 цагаас ТЕГ-ыг Орхон аймаг дахь газрын ажилтан Б.Хишигдоржтой хамтран сургалтыг зохион байгууллаа.ХАЙЛТ
ШИНЭ МЭДЭЭ
"ЭРДЭНЭТ ДЦС" ТӨХК